Przetargi

Jako lider na lokalnym rynku nieruchomości jesteśmy jedną z firm, która posiada wyłączność na ogłaszanie i organizację przetargów na wykonaniu robót naprawczych w budynkach. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą przetargów na roboty.

 

Wykonanie prac budowlanych

Wspólnota Mieszkaniowa Nr 141 w Nysie przy ul. Grodzkiej 1 ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie robót budowlanych. Zakres prac obejmuje:

 • docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką,
 • wymianę parapetów okiennych i obróbek blacharskich,
 • malowanie elementów metalowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Lista załączników do przetargu:

 • specyfikacja istotnych warunków zaproszenia,
 • książką przedmiarów,
 • oświadczenie wykonawcy.

 

przetargi

 

Wykonanie remontu dachu

Wspólnota Mieszkaniowa Nr 47 w Nysie przy ul. Piastowskiej 18-24 ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie robót budowlanych. W ramach zlecenia wykonawca jest zobowiązany zrealizować:

 • remont pokrycia dachowego papowego,
 • remont kominów,
 • wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
 • docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie przy ul. Piastowskiej 18-24.

Lista załączników do przetargu:

 • specyfikacja istotnych warunków zaproszenia,
 • książką przedmiarów,
 • oświadczenie wykonawcy.

 

Wykonanie prac remontowych

Wspólnota Mieszkaniowa w Paczkowie przy ul. Mickiewicza 32 ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie robót budowlanych. Remont obejmuje:

 • wymianę gzymsu drewnianego zgodnie z dokumentacją techniczną,
 • wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami na klatkach schodowych,
 • wymianę drzwi wejściowych do klatki schodowej od strony ulicy Mickiewicza i podwórka,
 • wymianę okienek piwnicznych,
 • wymianę stolarki okiennej na strychu wraz z parapetami,
 • wykonanie nowego podestu wejścia do klatki schodowej z jego płytowaniem od strony ul. Mickiewicza,
 • docieplenie budynku styropianem o grubości 12 cm z położeniem tynku barwionego zgodnie z dokumentacją kolorystyki i wytycznymi konserwatora zabytków,
 • wymianę parapetów,
 • wykonanie opaski wokół budynku oraz chodnik,
 • wykonanie nowego ogrodzenia wraz z podmurówką (cegły klinkierowej) od strony ul. Mickiewicza,
 • wykonanie odwodnienia i połączenia z rurami spustowymi,
 • wymianę rur spustowych,
 • remont klatki schodowej, montaż płotków etc.

Lista załączników do przetargu:

 • specyfikacja istotnych warunków zaproszenia,
 • książką przedmiarów,
 • oświadczenie wykonawcy.

 

Wykonanie prac dociepleniowych

Wspólnota Mieszkaniowa w Paczkowie przy ul. Wrocławskiej 18 ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie robót budowlanych. Zakres przetargu obejmuje realizację zlecenia na:

 • docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką,
 • wymianę parapetów okiennych i obróbek blacharskich, a także malowanie elementów metalowych,
 • remont pokrycia ceramicznego, ław kominiarskich, rynien i rur spustowych,
 • remont kominów, montaż płotków, remont balkonów,
 • wymianę drzwi zewnętrznych do klatki schodowej, wymianę stolarki okiennej na klatce schodowej, a także wykonanie remontu podestu lokalu uży

Lista załączników do przetargu:

 • specyfikacja istotnych warunków zaproszenia,
 • książką przedmiarów,
 • oświadczenie wykonawcy.

 

Wykonanie prac budowlanych

Wspólnota Mieszkaniowa w Paczkowie przy ul. Kołłątaja 1 ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie robót budowlanych. Zlecony zakres prac obejmuje:

 • docieplenie ścian zewnętrznych wraz z dokumentacją dobranej kolorystyki,
 • wymianę parapetów okiennych i obróbek blacharskich, a także malowanie elementów metalowych,
 • remont pokrycia ceramicznego, ław kominiarskich, rynien i rur spustowych,
 • remont kominów, wymianę drzwi zewnętrznych do klatki schodowej oraz wymianę stolarki okiennej na klatce schodowej, a także wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych.

Lista załączników do przetargu:

 • specyfikacja istotnych warunków zaproszenia,
 • książką przedmiarów,
 • oświadczenie wykonawcy.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu w przypadku pojawianie się jakichkolwiek pytań, co do organizowanych przetargów.